Rozdanie świadectw dojrzałościAbsolwenci,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości  odbędzie się dnia  5 lipca  2022 r. w godz. 10:00 -12:00 według harmonogramu:

Klasa 3 e – sala 108 – p. Przemysław Strzelec

Klasa 3 f – sala 107 – p. Marta Imiela

Klasa 3 g – sala 105 – p. Magdalena Czarkowska

Klasa 3 h  oraz  absolwenci z poprzednich lat- sala 106 – p. Karina Przybyła

Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom z lat ubiegłych odbywać się będzie po okazaniu dowodu tożsamości.

W przypadku braku możliwości osobistego  odebrania świadectwa dojrzałości, świadectwo może odebrać osoba upoważniona przez absolwenta  na piśmie. Druk znajduje się na stronie szkoły w zakładce: Dla ucznia/egzamin maturalny.

Od 6 lipca  2022 r. świadectwa dojrzałości  odbierać można w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.