Uczniowie  3c na rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym we WrocławiuW ramach  projektu Teraz ty bądź sędzią zainicjowanego  w naszym LO w tym roku szkolnym, w czerwcu uczniowie z klasy 3c uczestniczyli w rozprawie sądowej w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 1.   Przewodniczącą  składu orzekającego była pani sędzia Dobromira Myszakowska, dzięki której uczniowie mogli obserwować tok procesu sądowego.  Sprawa  miała charakter karny, dlatego też uczniowie mogli wysłuchać mowy oskarżyciela publicznego czyli prokuratora oraz końcowej mowy obrońcy (adwokata) oskarżonego.  Zespół orzekający  to dwóch sędziów zawodowych oraz trzech ławników.  Uczniowie mieli możliwość obejrzenia sali sądowej z perspektywy rozmieszczenia miejsc dla poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie sądowym.  Aktywność ta stanowi nieocenione wsparcie edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej z zakresu prawa, a także podnosi poziom kultury prawnej. Opiekunem uczniów i koordynatorem projektu jest dr Anetta Grzesik- Robak .

Galeria