Matura na 100 procent – wyniki egzaminu maturalnego w I LO 

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczni maturzyści stawili czoła wyzwaniu, jakim był egzamin maturalny i odnieśli sukces. Tegoroczne wyniki maturalne, tak jak w latach poprzednich, potwierdzają skuteczność działań szkoły. Wysoka jakość kształcenia wynika z profesjonalnych metod nauczania, współpracy z uczelniami wyższymi, systemu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz systematycznego diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów. Ogromne efekty przynosi również wsparcie uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce. W trudnych sytuacjach uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych, w czasie których przy pomocy doświadczonych nauczycieli udaje się zwykle pokonać trudności. Uczniowie naszego liceum poradzili sobie na maturze i jesteśmy przekonani, że również jako studenci osiągną sukces.

Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich, tj. 116 osób. W sesji czerwcowej zdawalność wyniosła 99,14%, a w sesji sierpniowej 100%. Poniżej przedstawiamy zestawienie tegorocznych wyników. Wyniki można porównać na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-201/ w zakładce wyniki w szkołach.