„Pocztowa skrzynka życzliwości”Z okazji obchodzonego w  dniu 21 listopada Światowego Dnia Życzliwości, zapraszamy Was do wzięcia udziału w akcji pt. „Pocztowa skrzynka życzliwości”.

Akcja odbędzie się w dniu 25 listopada 2022r r. na 4 godzinie lekcyjnej (godzina wychowawcza).

Dzień Życzliwości będziemy obchodzili poprzez pisanie życzliwych słów, pozytywnych informacji, pozdrowień  w formie krótkich listów  do koleżanek, kolegów, personelu szkoły  i wrzucanie ich do skrzynki, z którą w piątek odwiedzą Was między innymi przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Zaczynamy:

1.  Już dzisiaj zastanów się do kogo napiszesz kilka pozytywnych słów, komu chcesz podziękować, okazać wdzięczność czy wyrazić podziw:)  Możesz wybrać osobę ze swojej klasy lub z innej klasy w naszej szkole. Możesz napisać także do nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

2.  Pamiętaj, piszemy tylko pozytywne komunikaty i informacje. Im bardziej konkretne i dotyczące zachowania,  tym lepiej.

3.  W piątek na 4 lekcji będziesz miał możliwość przygotowania swojej kartki lub kartek z pozytywną informacją dla wybranej osoby/osób. Pamiętaj, żeby na odwrocie kartki napisać imię i nazwisko adresata oraz klasę, w przypadku ucznia. Wtedy także będzie można wrzucić kartkę do „skrzynki  życzliwości”.

4.  Adresaci otrzymają swoje listy jak najszybciej.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału akcji.

To okazja, by podzielić się swoją pozytywną energią oraz przekazać życzliwe słowa dla ważnych dla nas osób.

 

K.W.