„Podatki. Filozofia czy matematyka?” – czyli zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu15 listopada klasa IID miała okazję uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego pt. „Podatki. Filozofia czy matematyka?”.

Dzięki wykładowi z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać specyfikę systemu podatkowego w Polsce. Pani dr Joanna Koczar – specjalistka z rachunkowości – przedstawiła młodzieży najważniejsze założenia świadczeń podatkowych i danin społecznych w tej jakże skomplikowanej materii. Słuchacze zaznajomili się z podstawowymi ich rodzajami oraz zadaniami służb skarbowych, by potem rozwiązać wcześniej przygotowane zadania. Zajęcia były okazją do poszerzenia wiedzy, którą uczniowie zdobywają na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, ale i również matematyki.

Ponadto licealiści dowiedzieli się czym jest inQUBE (Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości), poznali struktury Uczelni oraz zwiedzili kampus.

Warto przypomnieć, że nasze liceum objęte jest patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego, dzięki czemu uczniowie z klas, które realizują na poziomie rozszerzonym matematykę, geografię, język angielski i wiedzę o społeczeństwie będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników Uczelni.

Opiekunami uczniów byli p. Przemysław Strzelec i p. Klaudia Skadorwa

P.S.