Porozumienie między Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu a I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy21 listopada 2022 r. została podpisana umowa partnerska między Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu a I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. W uroczystości, która odbyła się w Sali Senatu Uczelni wzięli udział: pan dr hab. prof. UMW Tomasz Zatoński -Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem, pani prof. dr hab. Agnieszka Piwowar – Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki, pani dr hab. Anna Kołcz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Z ramienia I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy obecni byli: pani Marzena Helińska – Dyrektor szkoły, pani Magdalena Ciura – Przewodnicząca Zespołu ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi, pani Urszula Janicka – nauczycielka biologii oraz pan Tomasz Banaszak – nauczyciel wychowania fizycznego  i edukacji dla bezpieczeństwa.

Celem współpracy jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty dydaktycznej oraz promocja kierunków kształcenia realizowanych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczelnia umożliwi uczniom Liceum uczestnictwo w wybranych wykładach, kongresach i innych przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych organizowanych przez Uczelnię. Zajęcia praktyczne, zgodne z podstawą programową będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Medycznego i prowadzone będą przez pracowników Uczelni.

Koordynatorem  współpracy ze  strony Uniwersytetu Medycznego będzie dr Paweł Gawłowski-  pracownik naukowy Uniwersytetu, ratownik medyczny, popularyzator nauki- od lat szkoli personel medyczny oraz organizuje konkursy, spotkania, pokazy, które pomagają zaznajomić się z technikami ratownictwa. W pracy wdraża najnowsze osiągnięcia techniki, takie jak wirtualna rzeczywistość.

Oferta edukacyjna jest skierowana do uczniów klas medycznych realizujących na poziomie rozszerzonym biologię, chemię i matematykę.

Galeria

M.C.