Edukacja prawna z udziałem klasy 3CKlasa 3c realizuje rozszerzony blok z zakresu edukacji prawnej, która jest częścią podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie. Nauka o prawie jest wspierana możliwością obserwowania stosowania prawa w praktyce. W ostatnich tygodniach klasa 3c uczestniczyła w licznych rozprawach sądowych, zarówno o charakterze karnym, jak i cywilnym w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. Rozprawom karnym przewodniczył sędzia Aleksander Brick, natomiast cywilnym sędzia Jerzy Ciesielski. To była niezwykle cenna lekcja. W ramach edukacji prawnej klasa 3c odbyła już zajęcia z radcą prawnym panem Pawłem Kolakiem, a przed nami  spotkanie w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy. Wizytę w sądzie zorganizowała dr Anetta Grzesik- Robak.

A.G.R.