Projekt  wymiany polsko-czeskiej już za nami…W dniach 22- 26 maja gościliśmy w naszym LO partnerską szkołę – Gimnazjum im. J. Słowackiego z Czeskiego  Cieszyna, w ramach realizacji projektu finansowanego przez Grupę Wyszehradzką V4. Tytuł projektu brzmi:   Od przeszłości do teraźniejszości. Sztafeta pokoleń. Naszym celem było zgromadzenie informacji i odwiedzenie miejsc związanych z walką z komunizmem w Polsce i ówczesnej Czechosłowacji (od 1993 Czechy),  aż do członkostwa w Unii Europejskiej obu państw, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń ludzi, którzy w tej walce brali udział, stąd sztafeta pokoleń.  Wszystkie nasze działania można śledzić na FB: https://www.facebook.com/groups/171229619034066    W dniu przyjazdu zapoznaliśmy naszych przyjaciół z historią I LO oraz historią Oleśnicy. Obchodzimy w tym roku 110 rocznicę powstania budynku naszej szkoły  i o tym opowiedział nam  p. Krzysztof Szymański- nauczyciel historii w naszej szkole, za co ogromnie dziękujemy! W ramach spaceru po mieście odwiedziliśmy Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, Bazylikę, Zamek oraz obronne mury miasta, a także Cerkiew prawosławną pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy.  Kolejny dzień spędziliśmy we Wrocławiu. W programie nie mogło zabraknąć Centrum Historii Zajezdnia- niezwykle ciekawe miejsce, w którym można cofnąć się w czasie i poznać historię Wrocławia po 1945 roku.  Zwiedziliśmy Ostrów Tumski i Katedrę, Rynek, Uniwersytet Wrocławski, a tam Aulę Leopoldina. Z wieży matematycznej mogliśmy podziwiać panoramę Wrocławia. Na każdym kroku towarzyszyły nam krasnale w różnych odmianach. Jednym z ciekawszych był krasnal przy Wydziale Filologicznym z podobizną prof. Jana Miodka. Dwa kolejne dni to pobyt w Warszawie. To był niezwykle emocjonujący czas, m.in. z powodu miejsc, w których byliśmy, a związanych  z osobami, które oddały życie za wolna Polskę, jak: ks. Jerzy Popiełuszko, Witold Pilecki i inni zamordowani w więzieniu na ul. Rakowieckiej, Grzegorz Przemyk- maturzysta, zakatowany przez milicjantów na komisariacie przy ulicy Jezuickiej przy Starym Mieście, Cele Bezpieki i wreszcie Powązki (a tam kwaterę Ł – Łączkę). Ostatni dzień- piątek był czasem podsumowań,  wyłonienia laureatów konkursów na logo i hasło wymiany, na najlepszą fotografię Wrocławia i testu ewaluacyjnego.  To był niezwykle intensywny tydzień, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że wymiana ta zaowocuje trwałymi przyjaźniami, jakie zostały nawiązane miedzy uczestnikami wymiany. A byli to z I LO: Burzyński Piotr (1c), Telka Gabriela (1c), Tracz Maja (1c), Cichy Zuzanna (2c), Grabowski Filip (2c), Orłowski Piotr (2c), Putz Mikołaj (2c), Stopek Mateusz (2c), Zawadzki Aleksander (2c), Bąk Amelia (3c), Gazda Nadia (3c), Lewicka Maja (3c), Ścibisz Julia (3c), Pluta Maja (3b), Wiśniewska Kinga (3b). Z Gimnazjum w Czeskim Cieszynie: Eva Drózdová, Barbara Szromková, Magdalena Kulka, Beata Kubiena, Teresa Hlávka, Agata Molin, Marie Brychová, Karolina Filipczak, Dorota Zoň, Tobiáš Siwek, Marek Szymeczek, Mikołaj Białoń, Andrzej Kubiena, Christian Sommer, Wojciech Bureš. Projekt zainicjowała i przeprowadziła dr Anetta Grzesik-Robak we współpracy z p. Przemysławem Strzelcem. Nauczycielem koordynatorem zestrony czeskiej była p. Anita Czerwińska- Gamon we współpracy z p. Michałem Szczotką oraz Karoliną Ciengiel, którzy sprawowali opiekę nad młodzieżą podczas pobytu w Polsce. Wszystkim serdecznie dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję na jej kontynuację.