Projekt badawczy z fizyki



Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie badawczym „Jakość Powietrza. Badanie zanieczyszczeń pyłowych”, którego koordynatorem z ramienia I LO jest nauczyciel fizyki pan Łukasz Perczak. Projekt jest realizowany przy wsparciu Centrum Nauki Kopernik Politechniki Wrocławskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przedsięwzięciu uczestniczą uczniowie klasy 3a Paweł Ciechanowski, Bartłomiej Persak i Michał Staniszewski oraz klasy 1a Alicja Milewska, Paweł Glinka i Tomasz Rogala. Celem całego przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom tematu zanieczyszczeń powietrza, w tym zanieczyszczeń pyłowych, które można  mierzyć za pomocą sprzętu zawartego w zestawie.  Ponadto uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe programując otrzymane pyłomierze. Podsumowanie projektu odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej 17 czerwca.