W dobie pandemii mogłoby się wydawać, iż działalność społeczna, szczególnie wśród młodzieży, jest niemożliwa. Jednak jak co roku nasi uczniowie są w pełni zaangażowani w życie społeczne naszego powiatu, województwa i kraju. Działają jednak przede wszystkim z naszą szkolną społecznością. Mimo wielu niedogodności młodzi aktywiści z całej szkoły prężnie działają reprezentując I Liceum oraz cały region.

Samorząd Uczniowski w tym roku szkolnym musiał zmienić swoje plany i dostosować się do aktualnej sytuacji. W roku szkolnym 2020/2021 funkcję przewodniczącej pełni Maria Jaworska (kl. IIIC), zastępcy Alicja Szwabińska (kl. IA), a sekretarza Kinga Karolak (kl. IIG). Podczas nauki stacjonarnej udało nam się zorganizować zbiórkę dla Mii, która choruje na białaczkę. Przeprowadzono również Dzień Szpilek, który był nie tylko świetną okazją do integracji, ale również pomocy Pacjentom Przylądka Nadziei! Do tej pory, podczas nauki online, Samorząd skupił się na stałym kontakcie z uczniami oraz na akcjach charytatywnych. Niestety w dobie pandemii ciężko zorganizować, cieszące się ogromną popularnością, dni tematyczne. Działania zostały, więc w pełni przeniesione do Internetu. Udało się zorganizować konkurs „Mikołajkowy kolaż klasowy”, którego efektem są świetne prace naszych uczniów. Samorząd Uczniowski na tym nie kończy swojej działalności i mimo utrudnionych warunków będzie się starał dalej aktywizować społeczność naszego Liceum. Mamy nadzieję, że w roku 2021 nie będą to musiały być tylko akcje online, ale przede wszystkim te odbywające się stacjonarnie, w szkole.

Kończy się pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021, a wraz z nim pierwszy okres pracy Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy. Tegoroczne wydarzenia sprawiły, że Rada została zobligowana do pracy zdalnej – co wiążę się z brakiem spotkań twarzą w twarz oraz zakazem organizowania wydarzeń na terenie miasta i oleśnickich placówek edukacyjnych. Jednakże wszelkie utrudnienia, jakie napotkaliśmy w okresie pandemii, nie przeszkodziły w realizacji założeń funkcjonowania Rady. Radne i Radni Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy uczestniczyli w sesjach, licznych spotkaniach roboczych, pracach komisyjnych, akcjach innych instytucji oraz szkoleniach (np. w szkoleniu dot. samorządności w Polsce prowadzonym przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego w tym Radną Maję Redę). Jednakże wszystkie wymienione powyżej aktywności wchodzą w kanon obowiązków reprezentantów szkół – to co najważniejsze to realne działania na rzecz oleśnickiej młodzieży. W tym roku opierają się one przede wszystkim na działaniach online – składanie petycji (np. o uznanie oleśnickiego dębu pomnikiem przyrody, doświetlenie ścieżki dla pieszych, po której licznie uczęszczają uczniowie, zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych umiejscowionych przy oleśnickich szkołach – więcej o naszych inicjatywach można odnaleźć na naszej stronie na Facebook-u). Za nami wiele działań, a przed nami ambitne plany skierowane do uczennic i uczniów oleśnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aktywnie i z pełni sił wypełniamy złożoną w dniu wyborów obietnicę – realnie działać na rzecz naszej społeczności. Warty podkreślenia jest tegoroczny skład Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, czyli pewnego rodzaju zarządu Rady, który w całości piastowany jest przez uczniów naszego Liceum. Przypomnijmy więc: Przewodniczący – Maciej Łacny, Wiceprzewodnicząca – Maja Reda, i tegoroczna nowa Wiceprzewodnicząca jednogłośnie wybrana przez Radę – Wiktoria Mróz.

Uczennica klasy IIIC Maja Reda została wybrana jako jedna z przedstawicielek naszego powiatu w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego już na drugą kadencję z rzędu. Zadaniem radnych, jak i głównym założeniem Sejmiku, jest propagowanie idei samorządności oraz lokalnego patriotyzmu wśród młodej społeczności Dolnego Śląska. Oprócz tego radni będą uczestniczyć w pracach powołanych komisji. W tym roku Maja została przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Zagranicznej. Będzie ona również reprezentować Sejmik podczas wyjazdów, kongresów, szkoleń i spotkań dyplomatycznych.

Działania społeczne to także wolontariat, który w naszej szkole rozwija się bardzo dobrze. Uczniowie działają w różnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach. W tym roku po raz kolejny grupa uczniów z naszej szkoły jest aktywnymi wolontariuszami akcji Szlachetna Paczka. Ich działania zostaną podsumowane już 12-13.12.2020 podczas Weekendu Cudów, kiedy wręczą swoim podopiecznym paczki przygotowane przez darczyńców. W związku z pandemią społeczność Liceum nie mogła w tym roku przygotować paczki dla potrzebującej rodziny, lecz postanowiliśmy działać i pomóc Małym Pacjentom Przylądka Nadziei. Włączyliśmy się w akcję “Podaruj Prezent Na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei”. Klasy przygotowały prezenty, które tuż przed świętami trafią do dzieci. Czas pandemii stawia przed nami nowe wyzwania. Szczególnie teraz musimy wykazać się odpowiedzialnością i międzypokoleniową solidarnością. Nasi uczniowie działają w Solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów. Mają nie tylko okazję pomagać osobom starszym, ale również promować program, np. poprzez występy w telewizji lub audycje w radiu. Maria Jaworska była najmłodszą prelegentem podczas panelu poświęconemu pandemii – Młodzi Kontra Pandemia na V Forum Młodzi dla Przyszłości, gdzie promowała program Wspieraj Seniora! Jak widać, mimo wielu kłopotów, serca naszych uczniów oraz całej społeczności szkolnej pozostają otwarte na innych!

Zapewne dla każdego z nas rok 2020 pełen jest zmian i wyzwań. W maju 2020 roku uczennica Maria Jaworska została finalistką programu FLEX. Jest to całoroczny program, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, polegający na wymianie uczniowskiej. W danym roku tylko 43 uczniów z całej Polski dostaje okazję na roczny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkają z amerykańska rodziną oraz uczęszczają do amerykańskiej szkoły. W związku z pandemią program niestety został odwołany i w pełni przeniesiony do Internetu. Mimo utrudnionej sytuacji Maria ma szansę na promowanie polskiej kultury i tradycji, poprzez dawanie prezentacji dla amerykańskich uczniów. Ponadto program daje jej szansę udziału w wielu dodatkowych warsztatach, akcjach oraz spotkaniach nie tylko z amerykańską społecznością, ale również z pozostałymi uczestnikami programu, którzy pochodzą z ponad 30 państw. Jest to wyjątkowa szansa, a zarazem wyzwanie. W przyszłości możemy jedynie zachęcić do aplikowania na program FLEX!

Rok 2020 dla każdego z nas był ciężki, ale był też wyjątkową okazją do odkrycia nowych zainteresowań czy pasji. Był też wyjątkowo intensywnym czasem dla działaczy społecznych. Szczególnym wyzwaniem było przeniesienie praktycznie wszystkich wydarzeń do Internetu. Od konkursów aż po kongresy. Wszystko to sprawiło, że działanie i aktywność społeczna jest dla każdego teraz na “wyciągnięcie ręki”, dlatego też zachęcamy pozostałych uczniów do działania i dzielenia się z nami swoimi osiągnięciami!

aut. Maria Jaworska

Galeria

Aut. zdj. Wspólnie dla Przyszłości, Stowarzyszenie dla Polski, Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnica, American Corner Tbilisi, Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego