Młodzi w grzeOd października  do grudnia uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie pod hasłem Młodzi w grze. Głównym założeniem jest podniesienie kompetencji obywatelskich i przygotowanie młodzieży do przeprowadzenia gry miejskiej z udziałem przedstawicieli różnych środowisk lokalnych. Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji i postaw proobywatelskich uczniów i przygotuje ich do roli liderów w lokalnych środowiskach. Projekt zakłada też eliminowanie  postaw opartych na bierności i wyuczonej bezradności poprzez ukazanie możliwości, jakie stwarza aktywność na rzecz społeczności lokalnej, np. napisanie petycji do instytucji publicznej, zebranie informacji o możliwych sposobach i zasadach rozwiązywania problemów jednostek, grup, wspólnot lokalnych. Dzięki projektowi zostaną wzmocnione postawy wolontariackie, umiejętności pracy w zespole i zwiększenie wiedzy o regionie (gminie, powiecie) i  jego specyfice.

Realizacja projektu przebiega w kilku etapach i polega na uczestnictwie w  warsztatach przygotowujących młodzieżowych liderów do samodzielnego przeprowadzenia gier obywatelskich. Przewidziane jest także  spotkanie konsultacyjno-doradcze  w chwili, gdy młodzi liderzy przygotowywać będą scenariusze swoich gier. Do realizacji zadań służyć będzie platforma internetowa zawierająca podstawowe informacje o celach i sposobach realizacji projektu oraz pozwalająca na swobodną komunikację pomiędzy uczestnikami, stworzenie materiałów niezbędnych dla realizacji założeń projektowych oraz uzyskaniu fachowego doradztwa na każdym etapie działań. Młodzi liderzy przygotują następnie scenariusze gry miejskiej, wybiorą jej uczestników oraz ją zrealizują.

Zajęcia i warsztaty prowadzą pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej:  dr Małgorzata Alberska, dr Andrzej Ferens (główny specjalista ds. merytorycznych), dr Marzena Cichosz, dr Katarzyna Kobielska, mgr Maciej Olejnik, mgr Magdalena Furmanowicz, mgr Piotr Drzewiński, mgr Arleta Ciarczyńska, mgr Patrycja Ściebior-Jońska, Marlena Piotrowska.

W projekcie biorą udział  uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego:  Natalia Bieniek, Majka Miezianko, Piotr Michalak, Nikodem Dymiński, Magdalena Bąk, Monika Plefko, Adrianna Ostrycharz, Michał Walaszczyk, Aleksandra Balicka i Magdalena Rybak oraz  uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego: Konrad Szewc, Sergen Demir, Sandra Gwiazda, Katarzyna Smolarek, Kryspina Gmyrek, Bartłomiej Śliwiński, Patryk Błachowicz, Aleksandra Adamska, Aleksandra Joniec,Weronika Kirzyc.

Uczniowie 26 listopada przeprowadzą grę miejską według samodzielnie opracowanego scenariusza. Realizując grę, będą współzawodniczyć jeszcze z dwiema szkołami z regionu, z LO w Wołczynie oraz z LO w Oławie.

Uwieńczeniem projektu będzie spotkanie na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego w grudniu 2014r. uczestników i zaproszonych gości, podczas którego zaprezentowane  zostaną efekty kilkumiesięcznej pracy młodych liderów.

Na grudniowym podsumowaniu projektu zostanie wyłoniony i nagrodzony najciekawszy projekt gry miejskiej i sposób jego przeprowadzenia.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, gdzie odbywają się także zajęcia warsztatowe.

Opiekunami uczniów są mgr Bożena Dziedzic ( I LO) i mgr Małgorzata Wojtczak (II LO), natomiast   koordynatorem jest  dr Anetta Grzesik- Robak, konsultant ds. przedmiotów humanistycznych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury i nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w I LO.