Oferta edukacyjna dla kandydatów po szkole podstawowej tabelka

Zasady rekrutacji do I LO w Oleśnicy 2019-2020 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunkowych

 

PROFIL KLASY ROZSZERZENIA PROGRAM AUTORSKI JĘZYKI OBCE
                 

POLITECHNICZNA

  matematyka, fizyka   podstawy analizy matematycznej     język angielski,               

  język  niemiecki lub język  hiszpański

                 

MEDYCZNA

biologia, chemia podstawy edukacji medycznej   język angielski,               

  język  niemiecki lub język  hiszpański

                 

  PRAWNO JĘZYKOWA  

wos, historia j.angielski     podstawy wiedzy o państwie i prawie      język angielski,               

  język  niemiecki lub język  hiszpański

                 

PSYCHOLOGICZNA 

j.polski, biologia

podstawy psychologii

  język angielski,               

  język  niemiecki lub język  hiszpański

 

Wyniki matury 2018 w I LO w Oleśnicy  

I LO „ Srebrna Szkoła 2019” w Rankingu Liceów Perspektyw

Patronat Politechniki Wrocławskiej nad I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy

Politechnika Wrocławska bardzo wysoko ocenia poziom przygotowania do studiów wyższych uczniów I LO w Oleśnicy