Oferta edukacyjna

PROFIL KLASY ROZSZERZONYM JĘZYKI OBCE INNOWACJE ZAJĘCIA DODATKOWE
I A
POLITECHNICZNA
 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski
 • angielski
 • niemiecki
 • laboratorium fizyczne prowadzone przez pracowników Politechniki
 • fizyka z podziałem na grupy laboratoryjne
 • język angielski z poszerzonym zasobem leksykalnym z dziedziny matematyki i fizyki
 • podstawy analizy matematycznej – program autorski
 • warsztaty olimpijskie prowadzone przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. na terenie uczelni
 • programowanie i techniki multimedialne
 • koło naukowe z zakresu fizyki 
 • matematyka w małych grupach
I B
MEDYCZNA
 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • angielski
 • niemiecki
 • laboratorium chemiczne prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii,
 • warsztaty z matematyki prowadzone przez pracowników Politechniki
 •  chemia i biologia z podziałem na grupy
 • warsztaty prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii na terenie uczelni i szkoły
 • matematyki w małych grupach 
 • wykłady i laboratoria z biologii w ramach projektu Uniwersytetu Wrocławskiego „Mój pierwszy Uniwersytet”
 • kwalifikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • koło naukowe z zakresu fizyki medycznej
I C
PRZYRODNICZA
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • angielski,
 • niemiecki
 • laboratorium chemiczne prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii
 • chemia i biologia z podziałem na grupy
 • zwiększona liczba godzin matematyki na poziomie podstawowym
 • warsztaty prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii na terenie uczelni i szkoły
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w małych grupach 
 • wykłady i laboratoria z biologii w ramach projektu Uniwersytetu Wrocławskiego „Mój pierwszy Uniwersytet”
 • zajęcia terenowe w Stacji Ekologicznej Storczyk i Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • koło naukowe z zakresu geografii
I D
PRAWNO-JĘZYKOWA
 • wiedza o społeczeństwie
 • język angielski
 • historia
 • angielski
 • niemiecki lub hiszpański
 • laboratorium językowe prowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Filologicznej
 • zwiększona liczba godzin języka niemieckiego lub hiszpańskiego
 • podstawy wiedzy o państwie i prawie oraz Unii Europejskiej – program autorski
 • zwiększona liczba godzin matematyki na poziomie podstawowym
 • warsztaty prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie szkoły i uczelni
 • Akademia Młodego Prawnika warsztaty i spotkania z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych
 • konwersacje z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego prowadzone w szkole przez native speakerów Wyższej Szkoły Filologicznej
 • wymiana polsko- niemiecka
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w małych grupach 

 

Korelacja oferty I LO z rekrutacją uczelni wyższych – prezentacja

 7 rad dla gimnazjalisty, czyli jak wybrać profil w liceum

 

 

           PRAGNIESZ PROFESJONALNEJ I DOSTOSOWANEJ DO TWOICH POTRZEB ORGANIZACJI ZAJĘĆ?

         TA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!

Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym. Szkoła gwarantuje szeroką ofertę zajęć uzupełniających. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury włączone są do planu lekcji. W placówce działa świetlica, kawiarenka, punkt ksero, biblioteka z czytelnią multimedialną. Uczniowie mogą korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej, siłowni, boiska szkolnego, szatni, szafek na książki.

DOCENIASZ AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I KREATYWNOŚĆ?

JESTEŚ ODPOWIEDNIM KANDYDATEM!

Uczniowie naszej szkoły działają społecznie i charytatywnie na rzecz: Akademii Przyszłości, Szlachetnej Paczki, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pól Nadziei. Rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w: zajęciach licznych kół przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, wykładach prowadzonych przez pracowników zaprzyjaźnionych uczelni, Festiwalu Nauki i Talentów, wymianach międzynarodowych, projektach edukacyjnych, konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, meczach matematycznych, zawodach sportowych, pracach Sejmu Dzieci i Młodzieży czy Sejmiku Wojewódzkiego Młodzieżowej Rady Miasta.

LUBISZ ŁĄCZYĆ NAUKĘ Z PRAKTYKĄ?

BĘDZIESZ DO NAS PASOWAŁ!

Równowagę między teorią a praktyką zapewniają współpracujące z nami wyższe uczelnie. W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły cyklicznie uczestniczą w warsztatach, laboratoriach i zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

CHCESZ STUDIOWAĆ NA WYMARZONYM KIERUNKU?

PRZYJDŹ DO NAS!

Wyróżniamy się efektywną pracą na co wskazują coroczne wysokie wyniki egzaminu maturalnego (powyżej średniej miasta, powiatu i kraju)  oraz bardzo dużą liczbą absolwentów na studiach dziennych pierwszego wyboru

TYKO U NAS MOŻESZ UCZYĆ SIĘ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO !

Nauczanie języków obcych (angielski, niemiecki lub hiszpański) w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania.

Każda grupa minimum 14 maksimum 16 osobowa. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń grupa nie jest tworzona. Uczeń jest obowiązany uczęszczać na zajęcia języka niemieckiego. W  przypadku dużej liczby chętnych decyduje ocena z języka angielskiego na świadectwie.