Oferta edukacyjna 2018-2019

 ULOTKA Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ NA ROK SZKOLNY 2018/2018

 

PROFIL KLASY ROZSZERZENIA JĘZYKI OBCE DZIAŁANIA INNOWACYJNE PROGRAMY AUTORSKIE ZAJĘCIA DODATKOWE
I A
POLITECHNICZNA

   matematyka

   fizyka           

 trzeci   przedmiot  do   wyboru:

   informatyka

  język angielski  

   geografia

   angielski,                

niemiecki lub         hiszpański

 

 • techniczny język angielski z poszerzonym zasobem leksykalnym z dziedziny matematyki i fizyki              
 • podstawy analizy matematycznej – program autorski
 • podstawy programowania                
 • koło naukowe z zakresu fizyki                                         
 • koło projektowania Auto CAD
 • robotyka
I B
POLITECHNICZNA

   matematyka

    fizyka           

 trzeci   przedmiot   do   wyboru:

   informatyka

   język angielski 

   geografia

angielski,

 

niemiecki lub        hiszpański

 • techniczny język angielski z poszerzonym zasobem leksykalnym z dziedziny matematyki i fizyki              
 • podstawy analizy matematycznej – program autorski
 • podstawy programowania                
 • koło naukowe z zakresu fizyki                                         
 • koło projektowania Auto CAD
 • robotyka
I C
MEDYCZNA

biologia

chemia

matematyka

angielski, 

niemiecki lub

hiszpański

 • laboratorium chemiczne prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii                 
 • warsztaty prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii    
 • chemia i biologia z podziałem na grupy
 • fizyka medyczna                          
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
I D
PRAWNO-JĘZYKOWA

wiedza o społeczeństwie

język angielski

historia

angielski,        

niemiecki lub

hiszpański

 • laboratorium językowe prowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Filologicznej                          
 • podstawy wiedzy o państwie i prawie oraz Unii Europejskiej – program autorski
 • warsztaty prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie szkoły i uczelni
 • Akademia Młodego Prawnika warsztaty i spotkania z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych